Gefions besättning - vilka är vi?

Vi är två par, Margareta och Sören Karlsson samt Karin och Björn Bergenlid. Tre ingenjörer och en jurist och alla är vi runt 50 år med vuxna barn. Vi har seglat en del under årens lopp var och en på sitt håll men också tillsammans. Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit kustnära segling med överfarter till Danmark inräknade. Karin och Björn kommer ursprungligen från Östergötland och Sörmland och har lagt sin grund till segling på ostkusten före dom bosatte sig på västkusten och tog med sig sitt segelintresse. De köpte sin första segelbåt 1988 och har sedan dess tillbringat mycket av sin lediga tid på Vänern, Kattegatt och Skagerack inklusive två 1000M turer runt sydsverige och till Östersjön.
Margareta och Sören har före dom köpte egen båt hyrt ett flertal båtar under ett 10-tal år, vilket var en praktisk lösning när inte tiden räckte till att hålla sig med egen båt. Allt eftersom åren gick och barnen växte infann sig mer tid och då även tid för egen båt.
Båda familjerna har båtarna i Hunnebostrand på sommaren och umgås även utanför båtsammanhanget. Som individer är vi alla rätt olika med tydliga uppfattningar hur man vill ha saker och ting gjorda men kompletterar varandra på många olika sätt. I grunden vilar en samsyn på hur vi vill att seglingen skall genomföras och att säkerhet är ett högprioriterat område, vilket speglar båtens och vår personliga utrustning.